فلصفه

رشته ی تحصیلی در یک رابطه بی اهمیت ترین چیزه چون هر آدمی ده بیست درصد از رشته اش تاثیر گرفته 

هشتاد درصدش شخصیت و رفتارشه که از دوران کودکیش ناشی میشه  

دوتا شخصیت دو تا آدم اگه بتونند هم دیگه رو دوس داشته باشن همین کفایت میکنه  . 

و نکته ای که این وسط مهمه اینه که من در زندگی شخصی به خاطر رشته ی تحصیلی  

تا به حال به کسی بی احترامی نکرده ام همه ی انسان ها جدای از رنگ و عقیده و ملیت 

و آیین و فرهنگ و سنت و مدرن و ... با هر آداب و عقایدی که باشند از اون جهت که یک انسانند 

با ما برابرند و برای من محترم هستند .


منبع این نوشته : منبع
رشته